FINANCOVANIE

Finančný leasing

Related Services
A suitable product if
Výhody

+ rýchla a dostupná forma obstarania bez potreby viazania vlastného kapitálu
+ v porovnaní s inými formami je pružnejší a dostupnejší
+ leasingové splátky sú plne uznateľné ako daňový náklad