Služby pre flotilových zákazníkov

 
Vo svete, ktorý sa neustále vyvíja a v ktorom je mobilita ukazovateľom efektivity, je nevyhnutné plánovať vozový park s ohľadom na využitie konkrétnych služieb a ich časového priebehu.
 
Fakt, že môžeme mať pod stálou kontrolou náklady vzťahujúce sa k údržbe, náhradným dielom a servisu, umožňuje plánovať investície a prevádzku automobilových flotíl bez rizika. Riadiť vašu mobilitu bez zbytočných časových strát a neočakávaných dodatočných nákladov (pick-up service, poskytnutie náhradného vozidla, plánovaná údržba) znamená minimalizáciu nákladov v položke „Služby a údržba“ a zabezpečí tak prevádzkyschopnosť vášho autoparku v každej situácii.
 

 

SLUŽBY K ÚDRŽBE VOZIDLA: PEUGEOT OPTIWAY

Peugeot Optiway
Zmluva Peugeot Optiway bola špeciálne vyvinutá spoločnosťou Peugeot pre vašu spokojnosť.
Vďaka Peugeot Optiway môžete mať rozpočet na vaše vozidlo úplne pod kontrolou a tak získate absolútny pokoj na cestách v rámci Európy až na obdobie 5 rokov.

th_extension

 

Už od 89 € využívate výhody predĺženej záruky!

Viac info

 

th_maintenance

Nemusíte viac myslieť na výdavky za servis. Táto zmluva pokrýva kompletnú údržbu vášho vozidla!

Viac info

 

MOBILITY SERVICE: PEUGEOT ASSISTANCE

PEUGEOT ASSISTANCE

 

Jedná sa o poskytovanie nadštandardných záručných podmienok pre majiteľov populárnych vozidiel značky Peugeot. Pri kúpe vozidla klient okrem klasickej záruky získava možnosť zdarma využívať služby Peugeot Assistance po dobu dvoch rokov od zakúpenia.

Aké výhody táto služba klientom prináša?
  • v prípade poruchy vozidla kdekoľvek na Slovensku, v krajinách Európskej únie, alebo ďalších partnerských krajinách* môže klient využiť doplnkové prepravné a ubytovacie služby počas doby, kým nebude jeho vozidlo znovu schopné premávky.
  • ak je doba, potrebná na opravu klientovho vozidla dlhšia ako jeden deň môže byť klientovi na túto dobu zapožičané náhradné vozidlo
  • klient má možnosť využiť na dobu potrebnú na opravu vozidla zdarma ubytovacie služby v mieste opravy vozidla (ak je vzdialenosť väčšia ako 100 km)
  • klient má možnosť preplatenia dopravných nákladov na cestu železnicou alebo lietadlom (ak by cesta vlakom presiahla dobu 8 hodín) domov, alebo do miesta, kam pôvodne cestoval
Kto môže bezplatne využívať služby Peugeot Assistance?
  • služby Peugeot Assistance môže bezplatne využívať každý majiteľ nového vozidla značky Peugeot* po dobu platnej zmluvnej záruky
  • bezplatné poskytovanie služby Peugeot Assistance sa vzťahuje aj na vozidlá, ktoré boli zakúpené najneskôr rok pred začiatkom poskytovania tejto služby (doba bezplatného posytovania končí po roku od zakúpenia vozidla)
Môžu služby Peugeot Assistance využívať aj ďalší majitelia vozidiel značky Peugeot?
  • služby Peugeot Assistance môže využívať každý majiteľ vozidla značky Peugeot*, bez obmedzenia veku alebo stavu vozidla, ale na vlastné náklady
Na koho sa treba obrátiť v prípade potreby využitia tejto služby?
  • na bezplatnom telefónnom čísle 0800 12 24 24, ktoré je platné pre volania z celého územia Slovenskej republiky 24 hodín denne, sa postarajú o všetko potrebné
  • pre volania zo zahraničia je to telefónne číslo 00 421 2 64 53 11 77, rovnako 24 hodín denne
  • každý predajca značky Peugeot poskytne podrobné informácie o možnosti využitia tejto služby
 
* poskytnuté údaje sú len informatívne, podrobné podmienky fungovania asistenčnej služby vám s radosťou vysvetlí každý predajca značky Peugeot v Slovenskej republike, prečítať si ich môžete v dokumente "Doplnok zmluvnej záruky".