SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER

prof_financovanie2.jpg

 

Spotrebiteľský úver na obstaranie automobilu je účelovým úverom, poskytovaným leasingovou spoločnosťou. Predmet úverovej zmluvy je od začiatku zmluvného vzťahu majetkom klienta. Úver je zvyčajte zabezpečený samotným vozidlom, ale sú možné aj iné formy ručenia. Minimálna dĺžka úverovej zmluvy je v prípade PSA Finance 12 mesiacov, maximálna potom 72 mesiacov.

Účtovanie nákladov: predmet je odpisovaný majiteľom vozidla (klientom), podľa platných právnych predpisov.
DPH: klient si uplatňuje DPH (platí len pre úžitkové automobily) ihneď po obstaraní vozidla. Splátka úveru je oslobodená od DPH, financovanou hodnotou je vždy cena vozidla vrátane DPH.
 
VÝHODY

+ dĺžka zmluvy od 12 mesiacov
+ ľahší predaj vozidla po menej ako 60 mesiacoch
+ okamžitý odpočet DPH
 
NEVÝHODY

v niektorých prípadoch nutnosť ručenia
vstupuje do aktív spoločnosti